Liceul General Magheru Rm. Valcea

Go to content

Main menu

Legislaţie

Legislaţie


Anul scolar 2023 - 2024:


ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra antreprescolarilor/prescolarilor/elevilor si personalului unitatii de invatamant, precum si al altor situatii corelate in mediul scolar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor in afara mediului scolar - Ord. 6235 - 2023


Norme metodologice transport elevi

Nota privind notarea elevilor in anul scolar 2023 - 2024

Ordin pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar - OM 6223 CA

Nota privind notarea elevilor in anul scolar 2023 - 2024

Ordin privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior - Monitorul Oficial Partea I nr. 793

Anul scolar 2022 - 2023:


Ordin vouchere vacanta nr.4072 - 2023 - 2026

Metodologia - Săptămâna verde - OM 3629 - 2023

ORDIN - aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare - invatamant profesional - Dual - 2023 - 2024 - OME 6172

PRECIZARI - calificari profesionale - invatamant preuniversitar - OM privind planurile cadru, planurile de invatamant, programe scolare - 2022 - 2023 - vet1791

ROFUIP LICEUL TEHNOLOGIC G-RAL MAGHERU

Anul scolar 2021 - 2022:NOTA cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2021 - 2022

ORDIN pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020

PRECIZARI privind desfasurarea probelor eliminatorii si a celor de admitere la invatamantul dual pentru anul scolar 2022 - 2023

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022 - 2023

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar (OME-3864 2021)

ORDIN pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat (OME-5870 2021)

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unitățile de învăţământ preuniversitar - Anul scolar 2020-2021

Adresa 29330_27_05_2021 - SUSTINEREA DE CATRE ABSOLVENTII INVATAMANTULUI LICEAL, PROFESIONAL SI POSTLICEAL A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, IN SESIUNILE ANULUI SCOLAR 2020-2021

Monitorul Oficial Partea I nr. 551-OME 3842_26.05.2021 - ORDIN privind aprobarea Medologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor lingivistice si digitale - examenul national de bacalaureat 2021

ORDIN Nr.3721 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

ORDIN (OME 3558 2021) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.125/2020 privind structura anului scolar 2020 - 2021

ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat...2021-2022, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5599/2020

OME pt modif. Metod priv. mobilitatea personalului didactic de predare din inv preuniv in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OME 59912020

Ordin pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - 3108/2021

Adresă MEC - Inspecții școlare online 2020-2021

Hotararea 435 - Transportul elevilor - Anul 2020 - 2021

ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020

Ordinul nr. 4321/2020 privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, pentru anul scolar 2019-2020


ROFUIS LICEUL TEHNOLOGIC G-RAL MAGHERU pentru anul școlar 2019-2020
Regulament INTERNAT pentru anul școlar 2019-2020
Regulament INTERN pentru anul școlar 2019-2020
Regulament CANTINA pentru anul școlar 2019-2020
Regulament BIBLIOTECA pentru anul școlar 2019-2020


Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială "Bani de liceu" pentru anul școlar 2019-2020

Procedură privind selecția metodiștilor inspectoratului școlar, pentru anul școlar 2017-2018

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii invăţămantului profesional cu durata de 3 ani

HG 1062 - bursa porfesională

HG 951 - bursa porfesională din 28.12.2017

RI 2017-2018

Regulament internat

Regulament cantina


ORDINE ŞI METODOLOGII - ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC

Hotararile Consiliului de administratie al Liceului G-ral Magheru pentru anul 2017


 
 
 
Back to content | Back to main menu