Liceul General Magheru Rm. Valcea

Go to content

Main menu

Legislaţie

Legislaţie


Anul scolar 2023 - 2024:


ORDIN Nr. 3.051 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare


ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind depasirea efectivelor formatiunilor de anteprescolari, prescolari sau elevi din unitatile de invatamant preuniversitare de stat - OME 6756 - 2023


ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenta asupra antreprescolarilor/prescolarilor/elevilor si personalului unitatii de invatamant, precum si al altor situatii corelate in mediul scolar si al suspiciunii de violenta asupra copiilor in afara mediului scolar - Ord. 6235 - 2023


Norme metodologice transport elevi

Nota privind notarea elevilor in anul scolar 2023 - 2024

Ordin pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar - OM 6223 CA

Nota privind notarea elevilor in anul scolar 2023 - 2024

Ordin privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior - Monitorul Oficial Partea I nr. 793

Anul scolar 2022 - 2023:


Ordin vouchere vacanta nr.4072 - 2023 - 2026

Metodologia - Săptămâna verde - OM 3629 - 2023

ORDIN - aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare - invatamant profesional - Dual - 2023 - 2024 - OME 6172

PRECIZARI - calificari profesionale - invatamant preuniversitar - OM privind planurile cadru, planurile de invatamant, programe scolare - 2022 - 2023 - vet1791

ROFUIP LICEUL TEHNOLOGIC G-RAL MAGHERU

Anul scolar 2021 - 2022:NOTA cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2021 - 2022

ORDIN pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.447/2020

PRECIZARI privind desfasurarea probelor eliminatorii si a celor de admitere la invatamantul dual pentru anul scolar 2022 - 2023

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022 - 2023

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de invatare, predare si evaluare in invatamantul preuniversitar (OME-3864 2021)

ORDIN pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat (OME-5870 2021)

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unitățile de învăţământ preuniversitar - Anul scolar 2020-2021

Adresa 29330_27_05_2021 - SUSTINEREA DE CATRE ABSOLVENTII INVATAMANTULUI LICEAL, PROFESIONAL SI POSTLICEAL A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, IN SESIUNILE ANULUI SCOLAR 2020-2021

Monitorul Oficial Partea I nr. 551-OME 3842_26.05.2021 - ORDIN privind aprobarea Medologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor lingivistice si digitale - examenul national de bacalaureat 2021

ORDIN Nr.3721 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

ORDIN (OME 3558 2021) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.125/2020 privind structura anului scolar 2020 - 2021

ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat...2021-2022, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5599/2020

OME pt modif. Metod priv. mobilitatea personalului didactic de predare din inv preuniv in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OME 59912020

Ordin pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - 3108/2021

Adresă MEC - Inspecții școlare online 2020-2021

Hotararea 435 - Transportul elevilor - Anul 2020 - 2021

ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020

Ordinul nr. 4321/2020 privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.435/2014, pentru anul scolar 2019-2020


ROFUIS LICEUL TEHNOLOGIC G-RAL MAGHERU pentru anul școlar 2019-2020
Regulament INTERNAT pentru anul școlar 2019-2020
Regulament INTERN pentru anul școlar 2019-2020
Regulament CANTINA pentru anul școlar 2019-2020
Regulament BIBLIOTECA pentru anul școlar 2019-2020


Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială "Bani de liceu" pentru anul școlar 2019-2020

Procedură privind selecția metodiștilor inspectoratului școlar, pentru anul școlar 2017-2018

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii invăţămantului profesional cu durata de 3 ani

HG 1062 - bursa porfesională

HG 951 - bursa porfesională din 28.12.2017

RI 2017-2018

Regulament internat

Regulament cantina


ORDINE ŞI METODOLOGII - ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC

Hotararile Consiliului de administratie al Liceului G-ral Magheru pentru anul 2017


 
 
 
Back to content | Back to main menu