Liceul General Magheru Rm. Valcea

Go to content

Main menu

Viziunea școlii:

Promovarea unui învățământ de calitate, asigurând pregătirea unor elevi competitivi pe piața muncii.

Valorile pe care școala le promovează sunt:


Generozitate

Muncă

Echilibru

Afirmare

Noblețe

Gestionare

Empatie

Hotărâre

Reușită

Eficiență

Armonie

Responsabilitate

Loialitate

Utilitate


Misiune:

Liceul Tehnologic “G-ral Magheru” Rm. Vâlcea primeşte orice candidat, care aspiră la formarea pentru viaţă, prin parcursurile curriculare şi extracurriculare cuprinse în oferta noastră educaţională, oferind şanse egale pentru educaţie, instruire, dezvoltare personală şi profesională tuturor elevilor, asigurând calitatea demersului didactic astfel încât absolvenţii şcolii noastre să fie capabili să se adapteze la schimbările unei societăţi bazate pe spiritul de iniţiativă şi capacitate de asumare a răspunderii. Misiunea școlii trebuie să aibă în vedere necesitatea pregătirii unei forțe de muncă ce este capabilă să răspundă cerințelor agenților economici și unei comunități locale în continuă evoluție.
Misiunea socială a şcolii este deosebit de importantă şi în acelaşi timp delicată, dacă avem în vedere faptul că în cadrul şcolii există un procent substanţial de elevi care provin din familii defavorizate din punct de vedere economic şi social.

Back to content | Back to main menu